StEriksPalatset_composit.png
 

 

 Ring oss för kostnadsfri rådgivning. Tel:08-51 51 1771

 

Rådgivning

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning via telefon, där du snabbt får besked om hur du ska gå vidare. För att vi ska kunna ge dig välavvägda råd behöver vi ibland ta del av handlingar och beslut samt träffa dig personligen. 

För ett personligt rådgivningsmöte på vårt kontor debiterar vi 1500 kr.

 

Telefon

08-51 51 1771

E-POST

info@usadvokat.se

Adress

Stockholm

Sankt Eriksgatan 63A , 4 tr.
 112 34 Stockholm.

Norrtälje

Kaserngatan 1
761 46 Norrtälje

Medarbetare

 
 
 
Anders_jpeg.jpeg

Advokat Anders Unnebäck

Jur. kand från Stockholms universitet.
Specialområden: Arbetsrätt, tvistlösning, brottmål och migrationsrätt.
Tel: 0732-06 1771
e-post: anders@usadvokat.se

Advokat Anders Unnebäck företräder både privatpersoner och bolag i tvister och förhandlingar, främst inom arbetsrätt, men också i andra tvister, exempelvis gällande fordringar eller avtalsrättsliga tvister. Anders åtar sig också uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och som offentligt biträde i ärenden gällande LVU, LPT, LVM och migration.

Utöver detta undervisar Anders i arbetsrätt, på kursen Arbetslivets juridik och grundkursen i arbetsrätt inom Juristprogrammet, vid Stockholms universitet. 


advokat ellika steenberg

Jur. kand från Stockholms universitet.
Specialområden: Brottmål, familjerätt samt migrationsrätt. 
Tel: 070- 580 92 46
e-post: ellika@usadvokat.se

Ellika skrev sitt examensarbete inom asylrätt. Hon har tidigare arbetat på två olika advokatbyråer. 

Ellika_jpeg.jpg

Rättsområden:

Arbetsrätt

Brottmål

Målsägandebiträde

Familjerätt, vårdnad

LVU (Lagen om vård av unga)

LVM (Lagen om vård av missbrukare)

LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård)

Tvistlösning

Migrationsrätt

Affärsjuridik

 

Kostnader

I vissa fall kan man få delar av advokatkostnader betalade av staten. Detta beror på olika faktorer så som inkomst, vad saken gäller samt vad man själv har för försäkringar.


Vi kommer självklart att upplysa dig om dina möjligheter att få hjälp med finansieringen av kostnaderna för vårt arbete. I första hand genom rättsskyddsmomentet i din hemförsäkring eller genom allmän rättshjälp. Vi hjälper dig givetvis med ansökan.

 

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter Personuppgiftslagen (PuL). GDPR reglerar hur personuppgifter får behandlas och innebär att skyddet för privatpersoners integritet stärks.

Unnebäck & Steenberg Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som advokatbyrån behandlar i samband med utförandet av ärenden. Advokat Anders Unnebäck är Dataskyddsombud. 

Du har ingen skyldighet att lämna några personuppgifter till advokatbyrån, men för att vi ska kunna företräda dig och utföra nödvändiga kontroller, så måste vi behandla vissa personuppgifter.

Advokatbyrån behandlar personuppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, för att tillvarata dina intressen, för att i övrigt utföra och administrera uppdraget, exempelvis för bokföring och redovisning, samt för att fakturera våra ärenden. 

Kontakta advokatbyrån, advokat Anders Unnebäck, på 0732-061771 om du vill ha mer information om advokatbyråns policy för behandling av personuppgifter och/eller information om hur dina personuppgifter hanteras.